Bareljefas, Vilniuje sukurto ilgio mato, metro, autoriui Titui Livijui Buratiniui * * * Tito Livio Burattini (1617–1681)

Metras užgimė Vilniuje  

Ilgio mato terminas metras sukurtas XVII a. Vilniuje. Jo autorius yra Titas Livijus Buratinis (1617–1681) – italų kilmės fizikas, matematikas, geografas, egiptologas, architektas, išradėjas, diplomatas ir finansininkas, šiaurės Leonardas da Vinčis.
 
1675 m. T. L. Buratinis Vilniuje išleido knygą Misura universale. Joje pirmą kartą paminėtas terminas metras kaip ilgio matas. Autorius universalųjį ilgio matą siūlė vadinti metro cattolico. Tai reiškė, kad jis turėtų būti naudojamas visuose katalikiškuose kraštuose.
 
T. L. Buratinis taip pat sukonstravo skraidančio aparato modelį, jį pavadino Skraidančiu drakonu. Domėjosi astronomija ir optika, buvo įsirengęs lęšių šlifavimo dirbtuves, kūrė teleskopus. T. L. Buratinis Varšuvoje statė arba remontavo karališkąsias Kazimiero ir Ujazduvo rezidencijas, įrengė tiltą per Vyslą. Be to, T. L. Buratinis sukūrė ir skaičiavimo mašiną, ją padovanojo Toskanos didžiajam kunigaikščiui Leopoldui Medičiui.
 
1665 m. T. L. Buratinis persikėlė gyventi į Vilnių. Jam buvo pavesta vadovauti ne tik Vilniaus, bet ir Lietuvos Brastos, Krokuvos bei Ujazduvo monetų kalykloms. Lenkijos ir Lietuvos valdovo Jono Kazimiero Vazos valdymo laikais (1648–1668), po XVII a. vidurio karų, Lietuvos monetų kalykla vėl buvo atidaryta ir veikė nusiaubtų Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų teritorijoje. Čia 1664–1666 m. kaldinti variniai šilingai (vadinti boratinkomis), auksinės ir sidabrinės monetos. Per archeologinius tyrimus greta šios vietos, Valdovų rūmų II oficinos pietiniame gale, buvo rasti Monetų kalyklos, kuriai vadovavo T. L. Buratinis, pastato pamatai, 2 tūkst. varinių šilingų, jų ruošinių bei atraižų.
 
Paminklo autorius – skulptorius Martynas Gaubas
Mecenatas – Vilniaus senamiesčio Rotary klubas
 


* * *

Tito Livio Burattini (1617–1681)

The metre originated in Vilnius

The term for the unit of length, the metre, was created in 17th-century Vilnius. Its author was Tito Livio Burattini (1617–1681) – an Italian physicist, mathematician, geographer, Egyptologist, architect, inventor, diplomat and financialist, the Leonardo da Vinci of the north.
 
Burattini released his book Misura universale in Vilnius in 1675, where the term metre is mentioned for the first time as a unit of length. The author suggested calling this universal unit of length the metro cattolico, implying it was to be used throughout all the Catholic lands.
 
Burattini had also constructed a model of a flying machine, called the Flying Dragon. He was interested in astronomy and optics and had established a lens-polishing workshop where he also created telescopes. Burattini was involved in the construction or renovation of the royal Kazimierz Palace and the Ujazdów residence in Warsaw, and installed a bridge across the Vistula River. The Italian also created a calculating device, which he gifted to the Grand Duke of Tuscany Leopoldo de’ Medici.
 
Burattini settled in Vilnius in 1665. He was placed in charge of the Vilnius coin mint, as well as similar facilities in Brest-Litovsk, Krakow and Ujazdów. During the reign of the ruler of Poland and Lithuania John Casimir Vasa (1648–1668), following the wars of the mid-17th century, the Lithuanian coin mint was reopened and operated in the territory of the plundered Palace of the Grand Dukes of Lithuania. Copper shillings (called boratinka), along with silver and gold coins, were minted here in 1664–1666. Archaeological excavation work near this location, at the south end of the Second Servantsʼ Quarters of the Palace of the Grand Dukes, revealed the building foundations of the Mint that had been under the supervision of Burattini, along with two thousand copper shillings, their blanks and cut-offs.
 
Monument author – sculptor Martynas Gaubas
Sponsor – Vilnius Old Town Rotary Club

 

smart foreash ccms6
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“).
Susipažinkite su mūsų Privatumo ir slapukų politika